Liga Morska i Rzeczna w Wolinie


[Rozmiar: 15325 bajtów] W wielu budynkach Wolina wisi wydany przez Urząd Miasta kalendarz. Zdobi go zdjęcie dwumasztowej łodzi o charakterystycznym czarno-białym kadłubie na tle katedry. Czy jest to replika wikińskiej lub słowiańskiej łodzi ? Nie, to s/y "Niedamir", szalupa żaglowo-wiosłowa, jeden z kilku klasycznych jachtów morskich, tworzący flotę Yacht Klubu Ligi Morskiej w Wolinie. Spacerujący ulicą Mostową nie podejrzewają, że w niepozornie wyglądających hangarach mieści się siedziba oddziału jednej z najstarszych i zasłużonych organizacji morskich w Polsce - Ligi Morskiej. Jej początek sięga 1 października 1918 roku, kiedy to z inicjatywy kontradmirała floty carskiej Kazimierza Porębskiego powstało Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi Bandera Polska. Celem tej organizacji było przejęcie i scalenie gospodarki morskiej z ziem zaborów rosyjskiego, niemieckiego i austriackiego. W maju 1919 stowarzyszenie zmienia nazwę na Liga Żeglugi Polskiej a od kwietnia 1924 działa jako Liga Morska i Rzeczna. W latach dwudziestych ubiegłego wieku Liga Morska i Rzeczna wspierała budowę portu w Gdyni i powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie. LM tworzyli i współpracowali między innymi generał Mariusz Zaruski – żeglarz, taternik, wychowawca młodzieży, Eugeniusz Kwiatkowski i Tadeusz Wenda – twórcy portu w Gdyni, oraz Stefan Żeromski pisarz zaangażowany politycznie i społecznie. Organem prasowym Ligi stał się miesięcznik „Morze”. W roku 1930 w miejsce Ligi Morskiej i Rzecznej powstała Liga Morska i Kolonialna, która istniała do wybuch wojny. Zmiana nazwy spowodowana była nowym zamierzeniem : obok propagowania wśród społeczeństwa zagadnień morskich, działań na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej pojawił się postulat ekspansji kolonialnej. W 1939 roku LMiK liczyła blisko milion członków… W 1944 roku Lublinie reaktywowano organizację pod nazwą Liga Morska. Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych to militaryzacja społeczeństwa, przygotowania do kolejnej wojny, ideologizacja Ligi Morskiej ( między innymi akcja palenia ognisk wzdłuż wybrzeża pod hasłem „ Trzymamy straż nad Bałtykiem”) i nagonka na przedwojennych, niezależnych działaczy. W 1953 roku LM została wchłonięta przez Ligę Przyjaciół Żołnierza, przekształconą w Ligę Obrony Kraju. W grudniu 1980 roku, w trakcie obrad II Kongresu Kultury Morskiej w Gdyni Liga Morska została reaktywowana, a w 1999 została przekształcona w Ligę Morską i Rzeczną i pod tą nazwą funkcjonuje do dzisiaj. W swoim statucie LMiR przyjęła jako główne cele działania między innymi: kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa; kształtowanie w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zrozumienia roli i znaczenia gospodarki wodnej, żeglugi i ochrony środowiska; działania na rzecz rozwoju kultury morskiej; propagowanie polskiej tradycji marynarki wojennej i handlowej; podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej; podtrzymywanie tradycji narodowej i świadomości narodowej. [Rozmiar: 57951 bajtów] W Wolinie Liga Morska powstała w 1981 roku z inicjatywy Gracjana i Romana Bednarczyków, Jerzego Osowskiego i Zdzisława Łukaszewicza. W ciągu minionych lat w skład Zarządu LMiR w Wolinie wchodzili : Bogdan Włochal, Marek Surma, Jan Łukaszewicz, Wojciech Szcześniak, Mieczysław Jusza, Bogdan Włodarek, Krzysztof Gogol, Adam Bednarczyk, Marek Centkowski. Obecny zarząd klubu tworzą Paweł Ryba, Ksawery Truchanowicz i Jakub Łukaszewicz. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku drogą żmudnych zabiegów i niekiedy dramatycznych rozmów pozyskano kuter trałowy „Limor” i motorówkę „Janka”. Następnie Marynarka Wojenna przekazała Lidze Morskiej w Wolinie jednostkę o dużej wartości historycznej – zbudowany w 1936 roku w stoczni Abeking & Rasmussen w Bremie mahoniowa konstrukcja Square Meter Yacht, czyli popularny Scharenkreuzer, dalej zbudowany w 1972 r. w Stoczni Jachtowej im. Leonia Teligi w Szczecinie jacht o mahoniowym kadłubie typu Dragon oraz dębową konstrukcję typu Conrad II z 1962 roku, wykonaną w warsztatach Ligi Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie ( wcześniej jacht pełnił służbę patrolową pod banderą Wojsk Ochrony Pogranicza) i wreszcie Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie przekazała jacht szkoleniowy typu DZ ( ten widniejący na kalendarzu z 2011 roku). Wymienione jednostki są jachtami drewnianymi i tworzą unikalną kolekcję. [Rozmiar: 100196 bajtów] Dzięki posiadanej flocie LMiR realizuje zadania statutowe wymienione wyżej. Pod flagą portu macierzystego Wolin bierzemy udział w regatach na Bałtyku i Zalewie Szczecińskim : Four Corners Race, Unity Line, Epifanes Classic Trophy, regularnie odwiedzamy porty Bornholmu, południowo-wschodniej Szwecji i Rugii Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką morską na pokład Ligi Morskiej i Rzecznej w Wolinie.